Header Ads

Ultime Notizie Sportive, fotosport e sport notizie.

Turismo. Capodanno a Roma numerose le iniziative

Turismo Roma

Dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo per finire l’anno tra Fori Imperiali e Colosseo.


Il capodanno di Roma 2013 è, di certo, ricco di iniziative. Si inizia con la maratona di Roma con partenza alle 11 circa(3 e 10Km). Nike l’organizzatore, werunrome.it il sito e il nome dell’evento. Migliaia i partecipanti. Sportlive.it e irispress.it per foto e notizie.
Lo scenario del Circo Massimo offre poi per chi lo volesse, e sono numerosi, un luogo dove “bivaccare” in compagnia aspettando le 22. Orario in cui è previsto l’inizio del tradizionale concerto organizzato da Roma Capitale. Negramaro, Giorgia, Emma Marrone, Nina Zilli, J-ax e altri i nomi sul cartellone. Non resta quindi che augurare un buon anno nello scenario dei Fori Imperiali insieme a Roma Capitale.


Vedi tutte le notizie su: Turismo Roma

di Foto Sport & Notizie (indirizzo email : fotosportnotizie@gmail.com)

1 commento:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  - Phanh.

  Thông Thiên Thử hung hăng ném thi thể của Đấu Hoàng xuống phía dưới.

  Tứ tinh đấu hoàng cũng không chịu nổi một đòn, tất cả mọi người đều hít hơi lạnh, những người vừa xông lên đã muốn lùi xuống.

  - Vài ngày không thấy, tên tiểu tử này lại thu phục thêm một ma thú lục giai Thông Thiên Thử nữa.

  Hai hắc y nhân của Hắc Ám Thần điện sắc mặt dần trở nên khó coi.

  - Các ngươi nghe cho kỹ, Bất Tử Thảo chỉ có một cây, các ngươi có được nó thì cũng bị người khác đuổi giết, với thực lực của các ngươi có thể chống lại số đông đuổi giết sao?

  Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía mọi người.

  - Khặc khặc, Bất Tử Thảo cũng không để cho ngươi dễ dàng có được như vậy.

  RispondiElimina

Powered by Blogger.